Annual General Meeting

GN Store Nord A/S' Annual General Meeting 2023

(Se information om den ordinære generalforsamling på dansk nedenfor)

The Annual General Meeting will be held on Wednesday, March 15, 2023, at 10:00 a.m. (CET), at GN Store Nord A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Denmark.

Follow the Annual General Meeting online

For shareholders who wish to follow but not participate at the Annual General Meeting, a webcast is available below. The webcast is publicly available to anyone, including non-shareholders:

Watch webcast in English

Watch webcast in Danish 

Documents for the Annual General Meeting

Documents for the Annual General Meeting can be downloaded below.

Notice of Annual General Meeting 2023  

Appendix 1 – Board of Directors – new candidate   

Appendix 2 – Board of Directors – individual candidates proposed for re-election  

Appendix 3 – Proposed updated Remuneration Policy  

Proposed revised Articles of Association (track-changes against current version)  

Annual Report 2022 

Remuneration Report 2022   

Q&As

Q&A re. Agenda Item 9.a (Authorization to the Board of Directors to increase the share capital with pre-emptive rights)

Other
Company announcement relating to item 9.a. of the agenda

Online registration

Shareholders can register for the Annual General Meeting here: Online registration. Computershare A/S must receive the registration no later than Friday, March 10, 2023, at 11:59 p.m. (CET).

Shareholders who do not expect to attend the Annual General Meeting may submit a proxy or postal vote online. Computershare A/S must receive the proxy no later than Friday, March 10, 2023, at 11:59 p.m. (CET), and the postal vote no later than Tuesday, March 14, 2023, at 3:00 p.m. (CET).

Shareholders also have the option to register and submit a proxy or postal vote by email or ordinary mail. Download form.  

Shares and voting rights

GN Store Nord A/S' share capital of DKK 548,773,512 consists of 137,193,378 shares, each carrying four votes. GN Store Nord A/S has one share class, and there are no restrictions on ownership or voting rights.

GN Store Nord A/S’ current Articles of Association  
 
Personal data

Information on handling of personal data 

;

GN Store Nord A/S' ordinære generalforsamling 2023

(See information on the Annual General Meeting in English above)

Den ordinære generalforsamling finder sted onsdag den 15. marts 2023, kl. 10.00, hos GN Store Nord A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup.

Følg den ordinære generalforsamling online

For aktionærer, der ønsker at følge men ikke deltage i den ordinære generalforsamling, er der adgang til webcast nedenfor. Webcasten er offentligt tilgængelig for alle, dvs. også for andre end aktionærer. 

Følg webcast på dansk   

Følg webcast på engelsk  

Dokumenter til den ordinære generalforsamling

Dokumenter til den ordinære generalforsamling kan downloades nedenfor.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 

Bilag 1 – Bestyrelsen – ny kandidat  

Bilag 2 – Bestyrelsen – individuelle kandidater foreslået til genvalg
   

Bilag 3 – Foreslået opdateret vederlagspolitik  

Foreslået reviderede vedtægter (ændringsmarkeringer i forhold til den nugældende version)  

Årsrapporten 2022 (kun på engelsk)

Remuneration Report 2022 (kun på engelsk)

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar vedr. dagsorden punkt 9.a (Bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for eksisterende aktionærer og indsætte et nyt pkt. 5.1 i vedtægterne i forbindelse hermed)

Øvrigt


Online tilmelding

Aktionærer kan tilmelde sig den ordinære generalforsamling her: Online tilmelding. Computershare A/S skal modtage tilmeldingen senest fredag den 10. marts 2023, kl 23.59.
Aktionærer, der ikke forventer at deltage på den ordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt eller brevstemme online. Computershare A/S skal modtage fuldmagten senest fredag den 10. marts 2023, kl. 23.59, og brevstemmen senest tirsdag den 14. marts 2023, kl. 15.00.

Aktionærer har også mulighed for at tilmelde sig og afgive fuldmagt eller brevstemme pr. e-mail eller brev. Download blanket

Aktier og stemmerettigheder

GN Store Nord A/S’ aktiekapital udgør DKK 548.773.512 fordelt på 137.193.378 aktier. Hver aktie giver fire stemmer. GN Store Nord A/S har en enkelt aktieklasse, og der er ingen ejer- eller stemmebegrænsninger.

GN Store Nord A/S’ nugældende vedtægter 

Personal data

Information om behandling af personoplysninger 

;