Annual General Meeting

GN Store Nord A/S' Annual General Meeting 2024

(Se information om den ordinære generalforsamling på dansk nedenfor)

The Annual General Meeting will be held on Wednesday, March 13, 2024, at 10:00 a.m. (CET), at GN Store Nord A/S, Lautrupbjerg 7, DK-2750 Ballerup, Denmark.

Follow the Annual General Meeting online
For shareholders who wish to follow but not participate at the Annual General Meeting, a webcast is available below. The webcast is publicly available to anyone, including non-shareholders:

Watch webcast in English
Watch webcast in Danish

Documents for the Annual General Meeting
Documents for the Annual General Meeting can be downloaded below.

Notice of Annual General Meeting 2024
Appendix 1 – Board of Directors – new candidates
Appendix 2 – Board of Directors – individual candidates proposed for re-election
Appendix 3 – Proposed updated Remuneration Policy
Annual Report 2023
Remuneration Report 2023
Proposed revised Articles of Association (track-changes against current version)

Online registration
Shareholders can register for the Annual General Meeting at the Shareholder Portal hosted by Computershare A/S here: Online registration. Computershare A/S must receive the registration no later than Friday, March 8, 2024, at 11:59 p.m. (CET).

Shareholders who do not expect to attend the Annual General Meeting may submit a proxy or postal vote online. Computershare A/S must receive the proxy no later than Friday, March 8, 2024, at 11:59 p.m. (CET), and the postal vote no later than Tuesday, March 12, 2024, at 10:00 a.m. (CET).

Shareholders also have the option to register and submit a proxy or postal vote by email or ordinary mail. Download form

Shares and voting rights
GN Store Nord A/S' share capital of DKK 603,650,860.00 consists of 150,912,715 shares, each carrying four votes. GN Store Nord A/S has one share class, and there are no restrictions on ownership or voting rights.

GN Store Nord A/S’ current Articles of Association

Personal data
Information on handling of personal data

;

GN Store Nord A/S' ordinære generalforsamling 2024

(See information on the Annual General Meeting in English above)

Den ordinære generalforsamling finder sted onsdag den 13. marts 2024, kl. 10.00, hos GN Store Nord A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup.

Følg den ordinære generalforsamling online
For aktionærer, der ønsker at følge men ikke deltage i den ordinære generalforsamling, er der adgang til webcast nedenfor. Webcasten er offentligt tilgængelig for alle, dvs. også for andre end aktionærer. 

Følg webcast på dansk
Følg webcast på engelsk

Dokumenter til den ordinære generalforsamling
Dokumenter til den ordinære generalforsamling kan downloades nedenfor.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024
Bilag 1 – Bestyrelsen – nye kandidater
Bilag 2 – Bestyrelsen – individuelle kandidater foreslået til genvalg
Bilag 3 – Foreslået opdateret vederlagspolitik
Årsrapporten 2023 (kun på engelsk)
Remuneration Report 2023 (kun på engelsk)
Foreslået reviderede vedtægter (ændringsmarkeringer i forhold til den nugældende version)

Online tilmelding
Aktionærer kan tilmelde sig den ordinære generalforsamling via aktionærportalen, som hostes af Computershare A/S, her: Online tilmelding. Computershare A/S skal modtage tilmeldingen senest fredag den 8. marts 2024, kl 23.59.

Aktionærer, der ikke forventer at deltage på den ordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt eller brevstemme online. Computershare A/S skal modtage fuldmagten senest fredag den 8. marts 2024, kl. 23.59, og brevstemmen senest tirsdag den 12. marts 2024, kl. 10.00.

Aktionærer har også mulighed for at tilmelde sig og afgive fuldmagt eller brevstemme pr. e-mail eller brev. Download blanket

Aktier og stemmerettigheder
GN Store Nord A/S’ aktiekapital udgør DKK 603.650.860,00 fordelt på 150.912.715 aktier. Hver aktie giver fire stemmer. GN Store Nord A/S har en enkelt aktieklasse, og der er ingen ejer- eller stemmebegrænsninger.

GN Store Nord A/S’ nugældende vedtægter

Personal data
Information om behandling af personoplysninger

;