AGM 2020

Annual General Meeting

GN Store Nord A/S' Annual General Meeting 2021

(Se information om den ordinære generalforsamling på dansk nedenfor)

The Annual General Meeting will be held on Wednesday, March 17, 2021, at 10:00 a.m. (CET).

With a view to protect participating shareholders’ health and safety in light of COVID-19, the Annual General Meeting will be held as a fully electronic general meeting without physical attendance. Any shareholder who wishes to attend may attend electronically only.

Participation at the Annual General Meeting online  

Shareholders can participate at the Annual General Meeting through LUMI AGM which is accessible through a web browser. Through LUMI AGM, shareholders will be able to attend, view the webcast of, ask written questions and vote during the general meeting. A user guide and weblink for LUMI AGM will be sent separately in connection with the request for admission card(s). The user guide for LUMI AGM is also available for download below.

Follow the Annual General Meeting online

For shareholders who wish to follow but not participate at the Annual General Meeting, a webcast is available below. The webcast is publicly available to anyone, including non-shareholders:

Watch webcast in English

Watch webcast in Danish 

Documents for the Annual General Meeting

Notice of Annual General Meeting 2021

Appendix 1 (information on directorships and management positions for board candidates proposed for re-election)

Revised Articles of Association (track-changes against current version) 

Remuneration report 2020

User guide for LUMI AGM

Information on handling of personal data

Online registration

Shareholders can register for the Annual General Meeting here: Online registration. Computershare A/S must receive the registration no later than Friday, March 12, 2021, at 11:59 p.m. (CET).

Shareholders who do not expect to attend the Annual General Meeting may submit a postal vote or proxy online. Computershare A/S must receive the proxy no later than Friday, March 12, 2021, at 11:59 p.m. (CET), and the postal vote no later than Tuesday, March 16, 2021, at 3:00 p.m. (CET).

Shareholders also have the option to register and submit a proxy or postal vote by email or ordinary mail. Download form

About the year 2020

Download the Annual Report 2020

Shares and voting rights

GN Store Nord A/S' share capital of DKK 569,072,400 consists of 142,268,100 shares, each carrying four votes. GN Store Nord A/S has one share class, and there are no restrictions on ownership or voting rights.

Download GN Store Nord A/S’ current Articles of Association

;

GN Store Nord A/S' ordinære generalforsamling 2021

(See information on the Annual General Meeting in English above)

Den ordinære generalforsamling finder sted onsdag den 17. marts 2021, kl 10:00.

For at beskytte deltagende aktionærers helbred og sikkerhed i lyset af COVID-19, afholdes den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden fysisk deltagelse. Enhver aktionær, som ønsker at deltage, kan alene deltage elektronisk.

Deltag i den ordinære generalforsamling online

Aktionærer kan deltage i den ordinære generalforsamling gennem LUMI AGM, som kan tilgås via en en webbrowser. Gennem LUMI AGM vil aktionærerne have mulighed for at deltage i, se webcasten af, stille skriftlige spørgsmål og stemme på generalforsamlingen. Brugervejledning samt weblink til LUMI AGM vil blive sendt separat i forbindelse med bestilling af adgangskort. Brugervejledningen til LUMI AGM kan desuden downloades nedenfor.

Følg den ordinære generalforsamling online

For aktionærer, der ønsker at følge men ikke deltage i den ordinære generalforsamling, er der adgang til webcast nedenfor. Webcasten er offentligt tilgængelig for alle, dvs. også for andre end aktionærer. 

Følg webcast på dansk 

Følg webcast på engelsk

Dokumenter til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Bilag 1 (oplysninger om ledelseshverv for bestyrelsesmedlemmer på genvalg)

Reviderede vedtægter (ændringsmarkeringer i forhold til den nugældende version)

Vederlagsrapport 2020 (kun på engelsk)

Brugervejledning til LUMI AGM

Information om behandling af personoplysninger

Online tilmelding

Aktionærer kan tilmelde sig den ordinære generalforsamling her: Online tilmelding. Computershare A/S skal modtage tilmeldingen senest fredag den 12. marts 2021, kl 23.59.

Aktionærer, der ikke forventer at deltage på den ordinære generalforsamlingen, kan afgive brevstemme eller fuldmagt online. Computershare A/S skal modtage fuldmagten senest fredag den 12. marts 2021, kl. 23.59, og brevstemmen senest tirsdag den 16. marts 2021, kl. 15.00.

Du har også mulighed for at tilmelde dig og afgive fuldmagt eller brevstemme pr. e-mail eller brev. Download blanket

Om året der gik 2020

Download årsrapporten 2020 (kun på engelsk)

Aktier og stemmerettigheder

GN Store Nord A/S' aktiekapital udgør DKK 569.072.400 fordelt på 142.268.100 aktier. Hver aktie giver fire stemmer. GN Store Nord A/S har en enkelt aktieklasse, og der er ingen ejer- eller stemmebegrænsninger.

Download GN Store Nord A/S’ nugældende vedtægter

;